Inštrukcije pomagajo pri učnem uspehu

Gotovo ni nobenega srednješolca, ki on težavah pri posameznem predmetu ne bi pomislil na inštrukcije, saj te predstavljajo individualni pristop k podajanju učne snovi in reševanju vaj, zato veljajo za izjemno uspešne. Kvalitetne inštrukcije pa seveda niso dostopne na vsakem koraku, saj jih ne more nuditi kdor koli – potreben je človek, ki nima zgolj znanja, temveč ima tudi smisel za podajanje snovi. In pri tem pedagoška izobrazba ni glavna, pomembno je,

da se inštruktor s svojim učencem dobro ujame in najde način dela, ki mu najbolj ustreza.
Najpogosteje so pri nas potrebne inštrukcije matematike ter inštrukcije fizike, saj je s tema predmetoma v srednjih šolah največ težav (pravzaprav se pričnejo že v osnovni šoli,), prav tako pa se veliko sprašuje za inštrukcije iz statistike, elektrotehnike in jezikov.

Kvalitetne inštukcije so seveda možne zgolj takrat, ko se zanje odločimo pravočasno. Pomembo je, da se z delom prične takoj, ko se pokaže težava pri določeni snovi, ne pa šele takrat, ko se ta snov že pošteno nadgrajuje. To velja tako za inštrukcije matematike kot inštrukcije fizike, pa tudi za vse druge predmete. Takrat se lahko dela sproti in znanje se pridobiva hitreje, saj je možno manjšo količini snovi hitreje predelati. Kadar so težave že daljše, pa se je treba najprej lotiti osnov. Inštrukcije lahko razjasnijo marsikatero osnovno nerazumevanje snovi, iz katerega nato izhajajo dolgotrajnejše težave.

In zakaj so kvalitetne inštrukcije tiste, ki pomagajo pri izboljšanju znanja in s tem učnega uspeha? So inštruktorji boljši kot profesorji v šolah? Pravzaprav ne, vendar so inštrukcije dividualne in prilagojene posamezniku, profesorji v šolah pa običajno nimajo časa, da bi se posvetili vsakemu dijaku ali učencu posebej. Inštruktor si lahko v prvi vrsti vzame čas, da ugotovi stopnjo znanja, nato razloži snov, pri kateri je znanje pomanjkljivo (marsikdaj tudi s povsem praktičnimi primeri in pripomočki iz vsakdanjega življenja), in ko dijak pokaže razumevanje, se lahko prične reševanje nalog. To traja tako dolgo, dokler učenec ne osvoji samega postopka in nato pri nalogah že avtomatično ve, na kakšen način jih je potrebno reševati.