Pametno se je soočiti z osnovami knjigovodstva

Podjetje Inštitut za računovodstvo je podjetje, ki ponuja marsikaj. Ponuja različna izobraževanja, svetovanja, partnerstva, ima knjigarno, bazo znanja in še marsikaj.

V podjetju se lahko v sklopu izobraževanj naučimo osnov knjigovodstva.

Osnove knjigovodstva so pomemben del vsakega podjetja. Pri spoznavanju knjigovodstva se soočamo s spoznavanjem pomena sredstev in njihovih virov za uspešno poslovanje podjetja, spoznavamo tudi konte in bilanco stanja ter s tem posledično pravila dvostavnega knjigovodstva. Naučimo se takšnega vodenja evidenc sredstev in njihovih virov, da lahko nadzorujemo premoženje svojega podjetja, obenem pa spoznavamo tudi prihodke in odhodke ter načine ugotavljanja poslovnega izida podjetja.

Osnove knjigovodstva bi pravzaprav moral poznati vsak izmed nas, ne glede na to, ali imamo podjetje ali ne. Gre namreč za sila praktična znanja, ki jih lahko uporabimo marsikje, pa če je to samo neko osnovno svetovanje nekomu, ki ne ve ničesar o tem področju.

V sklopu knjigovodstva se seveda potem soočimo še z vzporednimi panogami, mimo katerih pač ne moremo iti, če se poučujemo o knjigovodstvu. To je npr. računovodstvo. Pri spoznavanju osnovnih pojmov knjigovodstva namreč spoznavamo še, da je v resnici knjigovodstvo del računovodstva. Je eden od štirih ključnih sestavin računovodstva. Torej pri usvajanju tega znanja bomo morali znati tudi opredeliti nujnost vodenja knjigovodskih evidenc v nekem podjetju.

Osrednja teme pri spoznavanju osnov knjigovodstva pa so seveda t. i. bilance. Spoznali bomo pomen bilance stanja za podjetja, spoznali bomo način izdelave bilance stanja, spoznali bomo različne vrste bilanc stanja, sposobni bomo izdelati lastno bilanco stanja in še marsikaj v povezavi z bilancami.

Soočili se bomo tudi s t. i. knjigovodskimi napakami. Spoznali bomo vrste napak, ki jih lahko naredimo na tem področju, spoznali bomo tudi, kako te napaka zlahka lahko odpravimo, sposobni pa bomo tudi sami popraviti napako, ki je nastala pri knjiženju.

Če se torej zanimamo za to, da bi se naučili osnov knjigovodstva potem je podjetje Inštitut za računovodstvo še kako pravi naslov za nas.