Računovodstvo za s. p. izberemo ob ustanovitvi podjetja

Ko se odločimo za ustanovitev podjetja oziroma s. p, mislimo seveda tudi na računovodske storitve, ki so zelo dobrodošle. Kakšne vrste računovodstva bomo izbrali, se ponavadi odločimo, ko se registriramo za status samostojnega podjetnika. Tovrstni podjetniki imajo na izbiro vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega sli pa dvostavnega knjigovodstva. Lahko pa se odločijo, da bodo poslovali na podlagi tako imenovanih normiranih odhodkov.

Seveda lahko z zelo malo truda in nekaj znanja enostavno knjigovodstvo vodimo tudi sami. Pred tem se moramo udeleževati tovrstnih delavnic, kjer nas poučijo o vseh osnovnih stvareh v povezavi s tem. Tam se torej naučimo, na kakšen način ter kdaj moramo o čem obvestiti svojo državo, katere knjige moramo nujno voditi ter na kakšen način poteka zapisovanje v tovrstne knjige.

Računovodstvo za s. p. – za nas ga lahko opravijo tudi strokovnjaki

Je pa res, da se lahko v vsakem primeru lahko raje obrnemo na ljudi, ki imajo s tem večje izkušnje. Njihove storitve so v resnici izjemno poceni, zato je bolje v ozadju imeti njih. Če potrebujemo njihove storitve ali pa samo nasvete, so nam vedno na razpolago. Lahko jih pokličemo po telefoni ali pa jim pišemo preko spleta.

Kdaj se lahko odločimo za enostavno knjigovodstvo?

Računovodstvo za s. p. je lahko enostavno knjigovodstvo, za katerega se lahko odloči podjetnik, ki v zadnjem poslovnem letu ni prekoračil povprečno število delavcev, kar pomeni treh delavcev, njegovi letni prihodki pa so nižji od 50. 000 evrov. Prav tako njegova povprečna vrednost aktive ne presega 25. 000 evrov. V takem primeru gre torej za enostavno knjigovodstvo. To pa v nadaljevanju pomeni, da mora podjetnik voditi knjigo prihodkov in odhodkov, evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, evidenco ostalih terjatev ter obveznosti in tudi register osnovnih sredstev.

Če pa podjetnik prekorači dve od zgoraj naštetih meril, potem pa se seveda mora odločiti za računovodstvo za s. p., in sicer za dvostavno knjigovodstvo.